megaloglobus

megaloglobus İng. megaloglobus

Göz yuvarının genişlemesi. Özellikle genç hayvanlarla skleranın ince olduğu kediler ve laboratuvar hayvanlarında glaokomun bir sonucu olarak biçimlenir.


megaloglobus, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'g', 'a', 'l', 'o', 'g', 'l', 'o', 'b', 'u', 's', şeklindedir.
megaloglobus kelimesinin tersten yazılışı subolgolagem diziliminde gösterilir.