mehaz

mehaz Ar. me¢¬a£

a. (me:haz) esk. Bir eser yazılırken başvurulan kaynak.


mehaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'h', 'a', 'z', şeklindedir.
mehaz kelimesinin tersten yazılışı zahem diziliminde gösterilir.