melankoli

melankoli Fr. mélancolie

a. (l ince okunur) 1. ruh b. Kara sevda: “Babam melankoliye uğramış, köşesinde düşünüp duruyor.” -A. Gündüz. 2. mec. Hüzün: “Uykusuz geçen gecenin melankolisini bu sıcak karşılama hafifletiyordu.” -C. Uçuk.


melankoli, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'l', 'a', 'n', 'k', 'o', 'l', 'i', şeklindedir.
melankoli kelimesinin tersten yazılışı iloknalem diziliminde gösterilir.