melezleşmek

melezleşmek

(nsz) 1. bit. b. Bir bitki başka bir bitki türünün çiçekleriyle döllenmek, hibritleşmek. 2. mec. Yabancılaşmak.


melezleşmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'l', 'e', 'z', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
melezleşmek kelimesinin tersten yazılışı kemşelzelem diziliminde gösterilir.