mencer

mencer

Alaca bulaca, karmakarışık.


mencer

Melez.


mencer, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', şeklindedir.
mencer kelimesinin tersten yazılışı recnem diziliminde gösterilir.