menğül

menğül

Köpeklerin boynuna takılan, diken gibi demirden yapılmış tasma.


menğül, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'n', 'ğ', 'ü', 'l', şeklindedir.
menğül kelimesinin tersten yazılışı lüğnem diziliminde gösterilir.