meşrubat

meşrubat Ar. meşr°b¥t

a. (meşru:ba:tı) İçecek.


meşrubat, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'ş', 'r', 'u', 'b', 'a', 't', şeklindedir.
meşrubat kelimesinin tersten yazılışı taburşem diziliminde gösterilir.