metfun

metfun Ar. medf°n

sf. esk. Gömülmüş olan, gömülü: “Bu selvi ormanının içinde nice vezirler, serdarlar, kazaskerler metfundur.” -S. M. Alus.


metfun, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'f', 'u', 'n', şeklindedir.
metfun kelimesinin tersten yazılışı nuftem diziliminde gösterilir.