methüsena

methüsena Ar. med§ + Ar. ²en¥

a. (me'thüsena:) Övme, ululama.


methüsena, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'h', 'ü', 's', 'e', 'n', 'a', şeklindedir.
methüsena kelimesinin tersten yazılışı anesühtem diziliminde gösterilir.