metiro

metiro

< Rum. metron > Lat. metrum > Fr. métre: metre || metire


metiro, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'i', 'r', 'o', şeklindedir.
metiro kelimesinin tersten yazılışı oritem diziliminde gösterilir.