metres

metres Fr. maîtresse

a. Evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, kapatma, zamazingo: “Zeytinyağı tüccarı kekremsi bir minnetle baktı metresine.” -E. Şafak.


metres için benzer kelimeler


metres, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'r', 'e', 's', şeklindedir.
metres kelimesinin tersten yazılışı sertem diziliminde gösterilir.