metrik

metrik Fr. métrique

sf. mat. Ölçümlü.


metrik İng. metric

(...)


metrik için benzer kelimeler


metrik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
metrik kelimesinin tersten yazılışı kirtem diziliminde gösterilir.