mezar

mezar Ar. mez¥r

a. Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt: “Yurdumuzun on dört yerinde Yunus'a ait olduğu söylenen türbe ve mezarlar vardır.” -A. Kabaklı.


mezar

Tütün denklerinde, ikinci nitelikteki tütünlerin yerleştirildiği taban ile kapak arası.


mezar

Reçineli çam.

< Ar. mezâr) mezar


mezar

Mezar, bk. mezel, mezer


mezar için benzer kelimeler


mezar, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'z', 'a', 'r', şeklindedir.
mezar kelimesinin tersten yazılışı razem diziliminde gösterilir.