mezat

mezat, -dı Ar. mez¥d

a. 1. Açık artırma ile satış. 2. Açık artırma ile satış yapılan yer: Bu masayı mezattan aldım.


mezat için benzer kelimeler


mezat, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'z', 'a', 't', şeklindedir.
mezat kelimesinin tersten yazılışı tazem diziliminde gösterilir.