mezek

mezek

Alay, eğlenme.


mezek için benzer kelimeler


mezek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
mezek kelimesinin tersten yazılışı kezem diziliminde gösterilir.