mezep

mezep

Hamam havlusu.


mezep, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'z', 'e', 'p', şeklindedir.
mezep kelimesinin tersten yazılışı pezem diziliminde gösterilir.