mezon

mezon Fr. mezon

a. fiz. Elektrondan ağır, protondan hafif bir atom cisimciği.


mezon İng. meson

Elektronlardan birkaç yüz kez daha ağır ve etkinliği protonlardan on kez daha yeğin olan temel parçacık türü.


mezon İng. meson

Kararsız olup elektron ile proton arasında kütleye sahip kısa ömürlü atom altı tanecik.


mezon İng. meson

Çok kısa yaşam süreli, yüklü ya da yüksüz, spinsiz olan, kütlesi elektronla proton arasında değişen ve yüksek enerjili tepkime sırasında ortaya çıkan elemanter parçacık.


mezon Fr. méson

(fizik)


mezon için benzer kelimeler


mezon, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'z', 'o', 'n', şeklindedir.
mezon kelimesinin tersten yazılışı nozem diziliminde gösterilir.