mezür

mezür Fr. mesure

a. 1. Mezura. 2. Ölçü: “Kunduraları galiba ayağını sıktığı için mezürü bozuyor, aktrisi kızdırıyordu.” -R. N. Güntekin.


mezür

bk. ölçülü silindir.


mezür İng. graduated cylinder

Ölçü silindiri.


mezür, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'z', 'ü', 'r', şeklindedir.
mezür kelimesinin tersten yazılışı rüzem diziliminde gösterilir.