moç

moç

Topuzlu sopalarla oynanan bir çeşit oyun.


moç

Boğaları dövüştürürken kullanılan kışkırtma, isteklendirme sözcüğü.


moç, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'ç', şeklindedir.
moç kelimesinin tersten yazılışı çom diziliminde gösterilir.