MONO ile başlayan kelimeler

MONO ile başlayan veya başında MONO olan kelimeler 192 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mono aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. mono anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre MONO ile başlayan kelimeler

25 harfli

monofiletik sınıflandırma

24 harfli

Monocirrhus polyacanthus

23 harfli

monotron sertlik deneyi

22 harfli

mononükleer fagositler

21 harfli

monohibrit çaprazlama, monomoleküler tepkime, monositik lökositozis

20 harfli

monokarboksilli asit, monomolekül tabakası, monomoleküler tabaka, monomorfizm doktrini

19 harfli

monoenoik yağ asidi, monokalsiyum fosfat, monoklonal gamopati, mononükleer lökosit, monosodyum glutamat, monozigotik ikizlik

18 harfli

monoklonal antikor, monopol kapitalizm, monosistronik mRNA, monotonluk aralığı

17 harfli

monoamino oksidaz, monoklinik kükürt, monoklinik sistem, monokromatik ışık, monositer lökozis, monostom trematod, monoton fonksiyon

16 harfli

monoaçilgliserol, monoamin oksidaz, monokloro aseton, monoksen gelişme, monopolye tutmak, monosiklik balık, monositik lösemi, monotonlaştırmak

15 harfli

monoklinal yapı, Mononegavirales, monoprotik asit, monosakkaritler, monosemptomatik, monostom serker, monotonlaştırma

14 harfli

monoetanolamin, monofazik ilaç, monogenik mRNA, monosit yapımı, monotipik cins

13 harfli

monoik diklin, monokotiledon, monooksijenaz, Monopneumorna, monosefaliyen, monotipik tür, monotonlaşmak, monovalan aşı

12 harfli

mono-energid, Monodontidae, monoembriyon, monofilament, monofiyodont, monogliserit, monokromatik, monokromatör, monometalizm, monomfaliyen, mononöropati, Monopneumona, monosakkarit, monositopeni, monospesifik, monotonlaşma

11 harfli

monodaktili, Monodelphia, monoenergit, monofiletik, monogenerik, monogenetik, monogenomik, monolateral, monomorfizm, mononükleer, mononükleoz, monoplâstik, monopodiyal, monopotents, monopoyezis, monosefalus, monosentrik, monositozis, monosomiyen, Monotremata

10 harfli

monobaktam, monodaktil, monodelfus, monoftalmi, monogatari, monogilfer, monogiller, monohibrid, monohibrit, monohidrat, monokarpik, monokasyum, monoklâmit, monoklinik, monoklonal, monoklorür, monokoryon, monokültür, monomorfik, monoöstrüs, monospermi, ...

9 harfli

monoalkol, monoblast, monobraki, monofagus, Monogenea, monogenik, monografi, monoküler, monolayer, monomerik, Mononchus, monopetal, monopleji, monoploit, monopolar, monorşizm, monosefal, monosepal, monoseros, monositoz, monosomik, ...

8 harfli

monoasit, monoblok, monodelf, monodont, monodram, monogami, monogeni, monogoni, monograf, monokart, monoklin, monoksen, monoksit, monoller, monomorf, monopati, monopodi, monopson, monopter, monorşid, monoskop, ...

7 harfli

monofag, monofaj, monogam, monokin, monolog, monomer, monopil, monopol, monoray, monosit, monotip, monoton

6 harfli

monoid, monoik, monokl

5 harfli

monom

4 harfli

mono

Kelime Ara