mor baldırcan

mor baldırcan

Patlıcan.


mor baldırcan için benzer kelimeler


mor baldırcan, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'r', ' ', 'b', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'c', 'a', 'n', şeklindedir.
mor baldırcan kelimesinin tersten yazılışı nacrıdlab rom diziliminde gösterilir.