muallimlik

muallimlik, -ği

a. Öğretmenlik: “Yedek subay yetiştiren Levazım Mektebinde muallimlik yaptım.” -B. Felek.


muallimlik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'a', 'l', 'l', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
muallimlik kelimesinin tersten yazılışı kilmillaum diziliminde gösterilir.