müddeâ bih

müddeâ bih

aranç konusu, arançlık; dilem konusu,dilemlik.


müddeâ bih için benzer kelimeler


müddeâ bih, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'd', 'd', 'e', 'â', ' ', 'b', 'i', 'h', şeklindedir.
müddeâ bih kelimesinin tersten yazılışı hib âeddüm diziliminde gösterilir.