muğara

muğara

Baca.


muğara, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'ğ', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
muğara kelimesinin tersten yazılışı arağum diziliminde gösterilir.