muhalefet partisi

muhalefet partisi

a. Hükûmet kurmaya katılmamış parti.


muhalefet partisi için benzer kelimeler


muhalefet partisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'h', 'a', 'l', 'e', 'f', 'e', 't', ' ', 'p', 'a', 'r', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
muhalefet partisi kelimesinin tersten yazılışı isitrap tefelahum diziliminde gösterilir.