mührebaz

mührebaz

Türk seyirlik oyunlarında yuvarlak taşlarla gözbağacılık ve el çabukluğu gösteren beceri sanatçısı.

Körm. O.):Yuvarlak taşlarla göz bağcılık ve el çabukluğu gösteren oyuncu.


mührebaz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'h', 'r', 'e', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
mührebaz kelimesinin tersten yazılışı zaberhüm diziliminde gösterilir.