mükemmel esnek olmayan talep

mükemmel esnek olmayan talep

bk. sıfır esnek istem


mükemmel esnek olmayan talep için benzer kelimeler


mükemmel esnek olmayan talep, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'k', 'e', 'm', 'm', 'e', 'l', ' ', 'e', 's', 'n', 'e', 'k', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 't', 'a', 'l', 'e', 'p', şeklindedir.
mükemmel esnek olmayan talep kelimesinin tersten yazılışı pelat nayamlo kense lemmeküm diziliminde gösterilir.