mülhem

mülhem Ar. mulhem

sf. esk. İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş.


mülhem için benzer kelimeler


mülhem, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'l', 'h', 'e', 'm', şeklindedir.
mülhem kelimesinin tersten yazılışı mehlüm diziliminde gösterilir.