multilober

multilober İng. multilobar

Çok loplu.


multilober, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'l', 't', 'i', 'l', 'o', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
multilober kelimesinin tersten yazılışı rebolitlum diziliminde gösterilir.