mum yanmayınca pervane dönmez (veya yanmaz)

mum yanmayınca pervane dönmez (veya yanmaz)

“güzel yoluna baş koyanların ortaya çıkması için güzelin görünmesi gerekir” anlamında kullanılan bir söz.


mum yanmayınca pervane dönmez (veya yanmaz) için benzer kelimeler


mum yanmayınca pervane dönmez (veya yanmaz), 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'm', ' ', 'y', 'a', 'n', 'm', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'c', 'a', ' ', 'p', 'e', 'r', 'v', 'a', 'n', 'e', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'a', 'n', 'm', 'a', 'z', ')', şeklindedir.
mum yanmayınca pervane dönmez (veya yanmaz) kelimesinin tersten yazılışı )zamnay ayev( zemnöd enavrep acnıyamnay mum diziliminde gösterilir.