müncer

müncer Ar. muncerr

sf. esk. Bir yana doğru çekilip sürüklenen.


müncer için benzer kelimeler


müncer, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'r', şeklindedir.
müncer kelimesinin tersten yazılışı recnüm diziliminde gösterilir.