münfesih

münfesih Ar. munfesi¬

sf. esk. Bozulmuş, dağılmış, feshedilmiş.


münfesih için benzer kelimeler


münfesih, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'n', 'f', 'e', 's', 'i', 'h', şeklindedir.
münfesih kelimesinin tersten yazılışı hisefnüm diziliminde gösterilir.