müslüman

müslüman

< Ar. Müslîmân: Müslüman. || musluman


Müslüman Ar. muslim + Far. -¥n

öz. a. 1. din b. İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin. 2. hlk. İslam dininin kurallarını yerine getiren kimse. 3. mec. Doğru, haktan ayrılmaz kimse.


müslüman için benzer kelimeler


müslüman, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 's', 'l', 'ü', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
müslüman kelimesinin tersten yazılışı namülsüm diziliminde gösterilir.