muşmula ağacı, döngel ağacı

muşmula ağacı, döngel ağacı Fr. néflier

(botanik)


muşmula ağacı, döngel ağacı için benzer kelimeler


muşmula ağacı, döngel ağacı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'ş', 'm', 'u', 'l', 'a', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', ',', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'g', 'e', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
muşmula ağacı, döngel ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa legnöd ,ıcağa alumşum diziliminde gösterilir.