müstahkem

müstahkem Ar. musta§kem

sf. esk. Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış.


müstahkem için benzer kelimeler


müstahkem, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 's', 't', 'a', 'h', 'k', 'e', 'm', şeklindedir.
müstahkem kelimesinin tersten yazılışı mekhatsüm diziliminde gösterilir.