müstensih

müstensih Ar. mustensi¬

a. esk. 1. El yazması eserini el yazısıyla kopya eden kimse. 2. Yazıları çoğaltma makinesi, teksir makinesi.


müstensih, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 's', 't', 'e', 'n', 's', 'i', 'h', şeklindedir.
müstensih kelimesinin tersten yazılışı hisnetsüm diziliminde gösterilir.