müsterih

müsterih Ar. muster³§

sf. Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan.


müsterih için benzer kelimeler


müsterih, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'h', şeklindedir.
müsterih kelimesinin tersten yazılışı hiretsüm diziliminde gösterilir.