mütegabil

mütegabil

< Ar. mütekabil: mütekabil


mütegabil, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 't', 'e', 'g', 'a', 'b', 'i', 'l', şeklindedir.
mütegabil kelimesinin tersten yazılışı libagetüm diziliminde gösterilir.