mutlu etmek (veya kılmak)

mutlu etmek (veya kılmak)

mutluluk vermek, bahtiyar etmek: “Toplumun kuralları insanları mutlu kılmak için düzenlenir.” -N. Meriç.


mutlu etmek (veya kılmak) için benzer kelimeler


mutlu etmek (veya kılmak), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 't', 'l', 'u', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
mutlu etmek (veya kılmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlık ayev( kemte ultum diziliminde gösterilir.