muttali

muttali Ar. muµµali¤

sf. (muttali:) esk. Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş.


muttali için benzer kelimeler


muttali, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 't', 't', 'a', 'l', 'i', şeklindedir.
muttali kelimesinin tersten yazılışı ilattum diziliminde gösterilir.