müvesvis

müvesvis Ar. muvesvis

sf. esk. İşkilli, kuruntulu, vesveseli.


müvesvis, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'v', 'e', 's', 'v', 'i', 's', şeklindedir.
müvesvis kelimesinin tersten yazılışı sivsevüm diziliminde gösterilir.