NEK ile biten kelimeler

NEK ile biten veya sonunda NEK olan kelimeler 440 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

nek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. nek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre NEK ile biten kelimeler

24 harfli

kılgın en yüksek yetenek

23 harfli

kemikleyen faslak benek, soluk burgucul gülbenek

22 harfli

bölgesel ortak gelenek, doğuştan gelen yetenek, yarı-tersüstel çizenek

21 harfli

anotojenöz sivrisinek, steyogamöz sivrisinek

20 harfli

halkbilimsel gelenek, halkbilimsel görenek, iki ucu boklu değnek

19 harfli

arigamöz sivrisinek, otojenöz sivrisinek, özdevinimli düzenek

18 harfli

kalıtımsal gelenek, yımırtamsı bebenek

17 harfli

abdominal gözenek, değişmeli çizenek, gövermikçil benek, ıdıkçıl gök benek, kalıplanmış örnek, tersüstel çizenek, toplumsal gelenek

16 harfli

aktarılır ödenek, Basamaklı itenek, çizemsel çizenek, dominant seçenek, farmasötik örnek, gövezçeçil benek, işlevsel çizenek, yazınsal gelenek

15 harfli

dağınık gözenek, değirmi çizenek, katılımlı denek, kişisel gelenek, kişisel görenek, koltuklu göynek, mekanik yetenek, toplumsal örnek, vurgulu seçenek, yönleçsel örnek

14 harfli

askerî yetenek, baskın seçenek, buzağılık inek, çember gözenek, çentikli örnek, değersiz örnek, doğuştan benek, düşünsel örnek, egemen gelenek, egemen görenek, egemen seçenek, mudullu değnek, sosyal yetenek, tarayıcı benek, üçaylık ödenek, yakasız göynek

13 harfli

boyacıl benek, çizgili sinek, çubuk çizenek, dibiş degenek, dörten göynek, geçici ödenek, genel yetenek, hakim seçenek, kurudaki inek, örtülü ödenek, pörnek pörnek, soyut yetenek, sözlü gelenek, sözlü görenek, su kavletrnek, üstün seçenek, yeşilce benek, yıllık ödenek, yırtıcı sinek, ziğzillenınek

12 harfli

basılı örnek, çatlak senek, Dalma itenek, düğün dernek, gizli dernek, ışıklı benek, kapsak benek, örme kepenek, özel yetenek, renkli benek, sapık kösnek, titrek sinek, titrer sinek, titrer-sinek, yırtıcısinek

11 harfli

altın sinek, atlı deynek, bağak benek, bakıcı inek, evcil sinek, gangil inek, genel örnek, havuç örnek, karşı örnek, ketengöynek, kütle örnek, kütürtdenek, ölçün örnek, resmi örnek, sağmal inek, seyreksinek, sivri sinek, sokar siñek, temel örnek, titrersinek, uygun örnek, ...

10 harfli

altınsinek, altinsinek, Aşağıdinek, avcı sinek, ballıbenek, bellibenek, beyazsinek, deri benek, ektilemnek, gurdeşenek, güzelcenek, ince sinek, kara benek, kara sinek, kasapsinek, kerkenınek, maket inek, met değnek, sakarsinek, sarı benek, sivrisinek, ...

9 harfli

acı günek, bızılınék, bir örnek, Deresinek, düz örnek, ek ödenek, ekşimenek, gasbeğnek, gaspaanek, gaspennek, gül benek, ilk ernek, ilk örnek, karasinek, kırıbenek, kök örnek, lüpedenek, metdeynek, ön özenek, sarıbenek, tek örnek, ...

8 harfli

acıtenek, ak benek, algöynek, anaörnek, Birbenek, birörnek, börkenek, çinçinek, çirpenek, daş enek, dilyenek, dinlenek, domminek, gasbanek, gergenek, harkenek, hergenek, herkenek, ilkörnek, kaspenek, keltenek, ...

7 harfli

ağbenek, Akbinek, akgünek, asfinek, bebenek, bezenek, biçenek, bidenek, bilenek, bödenek, bögenek, böğenek, böhenek, bövenek, bükenek, büvenek, cemenek, cibenek, çekenek, çetenek, çiğenek, ...

6 harfli

ahanek, bennek, bernek, boynek, ciğnek, çeğnek, çığnek, çiğnek, çiynek, çöknek, çöşnek, degnek, değnek, dehnek, dernek, deşnek, deynek, diğnek, dirnek, diynek, döğnek, ...

5 harfli

benek, binek, bûñek, bünek, cenek, cinek, cönek, cunek, cünek, çenek, çinek, denek, dinek, donek, dönek, dunek, dünek, ennek, ernek, esnek, eşnek, ...

4 harfli

enek, inek, önek, ünek

3 harfli

nek

Kelime Ara