NES ile biten kelimeler

NES ile biten veya sonunda NES olan kelimeler 40 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre NES ile biten kelimeler

22 harfli

Clostridium sporogenes, Enterobacter aerogenes, Listeria monocytogenes

18 harfli

Blastophaga psenes

15 harfli

tuning machines

11 harfli

Alcaligenes, küldürkönes, Struthiones

10 harfli

karyokines, Scorpiones, Suboscines

9 harfli

kitokines

8 harfli

bahtenes, Impennes, İmpennes, Meriones, regiones, Tragones, Trogones

7 harfli

gecenes, makenes, müennes, Oscines

6 harfli

akines, frenes, kannes, Körnes, meynes, nesnes, teşnes

5 harfli

çanes, kenes, könes, LINES, penes, pines, pünes, SINES

4 harfli

DNES, Enes

Kelime Ara