nodüler solucan

nodüler solucan İng. nodular worm

Strongyloidea aile üstünde bulunan, erişkinleri hayvanların sekum ve kalın bağırsaklarında serbest olarak bulunan, larvaları bağırsak duvarında ankiste olan nematod cinsi, Oesophagostomum.


nodüler solucan için benzer kelimeler


nodüler solucan, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'o', 'd', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', şeklindedir.
nodüler solucan kelimesinin tersten yazılışı naculos relüdon diziliminde gösterilir.