nöromer

nöromer İng. neuromere

(Yun. neuron: sinir; meros: parça) 1. Omurilik sinir çiftlerinin bağlanma noktaları arasındaki parçalar. 2. Halkalı solucanlar (Annelida) ve eklem bacaklıların (Insecta) bölütlerindeki gangliyonlar.


nöromer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'ö', 'r', 'o', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
nöromer kelimesinin tersten yazılışı remorön diziliminde gösterilir.