nükleus ruber

nükleus ruber İng. nucleus ruber

anat. Orta beyinde bulunan kırmızı çekirdek.


nükleus ruber için benzer kelimeler


nükleus ruber, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'u', 's', ' ', 'r', 'u', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
nükleus ruber kelimesinin tersten yazılışı rebur suelkün diziliminde gösterilir.