o-tıkız uzay

o-tıkız uzay İng. (…)compact space

Sayılabilir sayıda tıkız kümenin bileşimine eşit olan yerel tıkız uzay.


o-tıkız uzay için benzer kelimeler


o-tıkız uzay, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', '-', 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
o-tıkız uzay kelimesinin tersten yazılışı yazu zıkıt-o diziliminde gösterilir.