OB ile başlayan kelimeler

OB ile başlayan veya başında OB olan kelimeler 147 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre OB ile başlayan kelimeler

23 harfli

obstruktif kolelityazis

21 harfli

objektif talep eğrisi, obstruksiyon ikterusu

20 harfli

obstipasyo intestini

19 harfli

Obermayer belirteci, obstruksiyo özofagi, obturasyo intestini

18 harfli

Oberhoffer ayıracı, obstruktif ikterus, obturasyon anemisi

17 harfli

obaiçi yetiştirim, Obermüller deneyi, obliteratif yangı

16 harfli

obal obal çökmek, obartma derecesi, Obermayer deneyi, objektif belirti, objektif semptom, obstetrik forsep, obstipasyo omazi

15 harfli

Oblada melanura, obturator felci

14 harfli

obartma çoğulu, objektif olmak, objektif vergi, obmak, (opmak), obruk artlılar, obruk-artlılar

13 harfli

obruk önlüler, obruk-önlüler, obruklu büzük

12 harfli

obaya gitmek, obliterasyon, obruk göller, observatuvar, obskürantizm, obstruksiyon, obstrüksiyon

11 harfli

objektiflik, objektivist, objektivite, objektivizm, oblanseolat, oblik kırık, obruk-tömsü, obstipasyon, obtekt pupa

10 harfli

Obaalacami, obirsi gün, obligasyon, obsolesans, obturasyon, oburcasına, oburlaşmak, oburulamak

9 harfli

obal obal, obanağacı, Obayyayla, oblongata, Obrukbaşı, obrulamak, obsidiyen, obstetrik, obturatum, oburlaşma

8 harfli

obartıcı, obartmak, objektif, obkordat, obrukçul, obrulmak, obsesyon, oburmola, Obuzbaşı

7 harfli

obabaşı, obarmak, obartma, obaşdan, obaştan, obelisk, obezite, obireri, obligat, oblikus, oblivon, Obrucak, obruk l, obruklu, obruksu, obsesif, obtusus, oburluk, obursal

6 harfli

obacak, Obaköy, Obalar, Obelia, obelya, Oberon, oboyca, obuacı, oburca, oburlu, oburuk, obussa, obyama, obyoma

5 harfli

obacı, obada, Obalı, obeks, oberj, obise, oblik, obluk, obovu, obpuk, obram, obruk, obusa

4 harfli

obal, oban, obaş, obat, obba, obbi, Oben, obey, obez, obir, obje, obol, oboy, obsa, obua, obur, obus, obut, obuy, obuz, obüs, ...

3 harfli

oba, obi, obo, obu

2 harfli

Ob

Kelime Ara