oda hapsi

oda hapsi

a. Askerî ceza hukukunda kabul edilmiş bir ceza türü.


oda hapsi için benzer kelimeler


oda hapsi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'd', 'a', ' ', 'h', 'a', 'p', 's', 'i', şeklindedir.
oda hapsi kelimesinin tersten yazılışı ispah ado diziliminde gösterilir.