oda

oda

a. 1. Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz: “Hâlâ kapısı aralık duran odaya doğru koştu.” -S. F. Abasıyanık. 2. Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik: Sanayi odası. Ticaret odası. 3. tar. Yeniçeri kışlası.


oda

Evlerin dışında, konukları ağırlamak için özel olarak yapılmış küçük ev.


oda

Oda, hane


oda

Oda, hücre


oda İng. room

Bir yapının, özellikle bir evin, oturmak, çalışmak, yatmak gibi eylemlere yarayan gözelerinden her biri.


oda Osm. beyt

(biyoloji)


oda

Yeniçeri kışlaları ile içsaray koğuşlarına genel olarak verilen ad.


oda

Yer, mesken, melce.


oda için benzer kelimeler


oda, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'd', 'a', şeklindedir.
oda kelimesinin tersten yazılışı ado diziliminde gösterilir.